Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Discussiethema's

Er liggen 5 thema’s op tafel. Per thema kan je jezelf eerst helemaal bijlezen. Hierdoor ontdek je de interessante vraagstukken. Daarnaast deelden verschillende experts hun visie en inzichten rond de verschillende thema's:

Helemaal mee met de kennisbank

Met deze info en inzichten ben je zo mee in het debat over de toekomst van radioactief afval.

Test je kennis!

Hoeveel weet jij al over het beheer van radioactief afval? Test via deze quiz van 10 vragen jouw kennis!