Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Discussiethema's

Er liggen 5 thema’s op tafel. Per thema kan je jezelf eerst helemaal bijlezen. Hierdoor ontdek je de interessante vraagstukken. Daarnaast deelden verschillende experts hun visie en inzichten rond de verschillende thema's:

Helemaal mee met de kennisbank

Met deze info en inzichten ben je zo mee in het debat over de toekomst van radioactief afval.

Test je kennis!

Hoeveel weet jij al over het beheer van radioactief afval? Test via deze quiz van 10 vragen jouw kennis!

+0
debatten

Ontdek het aanbod voor scholen

Dit thema leent zich uitstekend voor een vakoverschrijdend initiatief op het snijpunt van wetenschappelijke, maatschappelijke, levensbeschouwelijke en taalvakken. Speciaal voor klassen uit de 3de graad van het secundair onderwijs ontwikkelden we een uitgebreid lessenpakket. Elke klas die ons haar resultaten bezorgt, kan 2 leerlingen afvaardigen naar onze jongerentop en maakt kans op mooie prijzen!

Neem deel aan het debat

Ook jouw stem is belangrijk. Je kan op verschillende manieren deelnemen aan het debat. Maak snel jouw keuze!