Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Wat denken de experten?

Op deze pagina lees je de visie en inzichten van verschillende experts rond het thema 'Wanneer definitief beslissen?' in de vorm van bevattelijke artikels. Daarnaast werden de inzichten van de experten gecombineerd in een synthesedocument.

Toekomstige generaties zijn allesbehalve een homogene groep

Céline Kermisch, Docent ULB

FANC, een belangrijke actor in het langetermijnbeheer van radioactief afval

Frédéric Bernier en Kevin Govers, FANC

Onderzoek en technologie moeten innovatieve oplossingen bieden, het is aan de samenleving en de beleidsmakers om te beslissen welke oplossingen worden geïmplementeerd

Hamid Aït Abderrahim, gewezen adjunct-directeur generaal SCK CEN, MYRRHA

Wantrouwen wegwerken door geologische berging omkeerbaar te maken, een oprechte beleidsoptie of boerenbedrog?

Markku Lehtonen, sociaal wetenschapper Pompeu Fabra Universiteit Barcelona

Synthesedocument discussiethema "Wanneer definitief beslissen?"

In onderstaand synthesedocument vind je een consolidatie van de verschillende expertinterviews en de belangrijktste aandachtspunten voor het discussiethema "Wanneer definitief beslissen?"

Ben je ook geïnteresseerd in wat de experten te zeggen hebben over de andere discussiethema's? De komende weken publiceren we op deze pagina geleidelijk alle interviews met experten en synthesenota's per thema!