Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Resultaten van het maatschappelijk debat

Intussen hebben de verschillende trajecten van het maatschappelijk debat plaatsgevonden. De info en inzichten die verworven werden bij de Ronde van België, het Publieksforum, het Scholentraject met Jongerentop, en de expertinterviews worden beschreven in de tussenrapporten en samengebracht in een allesomvattend eindrapport.

Eindrapport maatschappelijk debat

Lees hier de eindresultaten van Nu voor Morgen

De komende weken publiceren we op deze pagina geleidelijk alle tussenrapporten!

Tussenrapport Publieksforum

28 burgers, vanuit heel België, engageerden zich gedurende 3 weekends, begeleid door een professioneel team van facilitatoren en inhoudelijke deskundigen om zich te verdiepen in het thema ‘langetermijnbeheer van hoogradioactief en langlevend afval’ en hun ideeën en overtuigingen hieromtrent om te zetten in een reeks aanbevelingen voor het beleid.

In dit tussenrapport vind je meer achtergrond over dit traject en een narratief van de achterliggende ideeën, argumenten en conclusies die tot de aanbevelingen van het burgerpanel hebben geleid.

Tussenrapport Scholentraject en Jongerentop

1 100 jongeren uit 57 klassen en 19 scholen gingen aan de slag met het thema ‘langetermijnbeheer van hoogradioactief en langlevend afval’ en maakten in totaal bijna 200 aanbevelingen. Ze vaardigden 125 vertegenwoordigers af naar de jongerentop van 18 november in Brussel die hun boodschappen samenvatten tot 18 aanbevelingen. 

In dit tussenrapport vind je meer achtergrond over dit traject en een narratief van de achterliggende ideeën, argumenten en conclusies die tot de aanbevelingen van de jongeren hebben geleid.