Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Internationaal

Europa en het Internationaal Atoomenergieagentschap leggen elk land op om zelf in te staan voor het langetermijnbeheer van zijn hoogradioactief en langlevend afval. Het KB van oktober 2022 vraagt echter om ook een gedeelde berging met andere landen te onderzoeken.

Zorgt ieder land zelf voor zijn hoogradioactief en langlevend afval? Of kan het interessant zijn een geologische berging te delen met meerdere Europese landen? Op dit moment houdt de Belgische regering de optie van een gedeelde berging open en heeft het NIRAS gevraagd om deze optie verder te evalueren.

Een geologische berging van hoogradioactief en langlevend afval op Belgische grondgebied zal sowieso nauwlettend opgevolgd worden in het buitenland. Zeker als de berging in de buurt van de landsgrenzen terechtkomt. Eventuele gezondheids- en milieurisico’s tijdens de exploitatie van de site of na het sluiten van de faciliteit zullen dan niet beperkt blijven tot het Belgische grondgebied maar kunnen een internationale dimensie krijgen.

Een internationaal gedeelde berging is al sinds het midden van de jaren 1970 het een onderwerp van discussie onder deskundigen. Recent wekt het ook meer belangstelling bij beleidsmakers en stakeholders. Hoewel de Europese Unie stelt dat radioactief afval geborgen moet worden in het land waar het geproduceerd werd, erkent de unie ook dat het delen van bergingssites voor sommige landen een geldige optie zou kunnen zijn. Onder bepaalde voorwaarden natuurlijk.