Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Wat doen andere landen?

Heel wat andere landen hebben al beslissingen genomen over het langetermijnbeheer van hun hoogactief en langlevend afval. Zo heeft de overgrote meerderheid van de 21 OESO-landen en bijna alle landen van de EU met minstens één commerciële kernreactor reeds beleidsmaatregelen genomen voor het langetermijnbeheer van dit afval.

In principe kozen ze allemaal voor een geologische berging als veiligste en meest haalbare eindbestemming voor dit afval. Sommige landen staan al heel ver in de uitvoering van die beslissing. Andere landen plannen de implementatie van een geologische berging pas in een verdere toekomst. Nog andere bouwen ervaring op door eerst een experimentele berging te bouwen en/of door ervaring op te doen met een geologische berging voor hun kortlevend afval. 

We kunnen deze landen onderverdelen in 4 groepen:

  1. landen met een operationele geologische berging: Zuid-Korea, de Verenigde Staten, Finland, Hongarije en Zweden 
  2. landen met een berging in aanbouw: Duitsland
  3. landen waar een procedure of een evaluatie loopt voor de selectie van de locatie of die een locatie hebben gekozen: Frankrijk, Zwitserland, Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Slowakije en Tsjechië
  4. landen die in principe hebben gekozen voor een diepe of geologische berging, maar die (nog) niet actief op zoek zijn naar een locatie voor de bergingssite: Nederland, Spanje en Slovenië

Wereldwijd is er momenteel nog geen geologische bergingssite voor hoogactief afval of verbruikte splijtstoffen operationeel. Finland is het verst gevorderd met de ontwikkeling van een bergingsfaciliteit.