Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Hoe de locatie bepalen?

Hoe bepalen we de plaats in België waar we hoogradioactief en langlevend afval geologisch zullen bergen? Welke stappen zijn nodig om een keuze te kunnen maken?

Bij het bepalen van een geschikte locatie komt heel wat kijken. Daarin spelen technisch-wetenschappelijke criteria een belangrijke rol om de veiligheid blijvend te garanderen. De eerste keuze die gemaakt moet worden, is die van het gastgesteente. Internationaal wordt vandaag gekozen voor weinig verharde of verharde kleien, kristallijne gesteenten (zoals graniet), evaporieten (zoutgesteente). 

Het is belangrijk dat het gastgesteente niet wordt aangetast door insijpeling van water, vulkanische activiteit, wijzigingen aan het aardoppervlak, klimaatveranderingen, de samenleving ... 

Het is de bedoeling dat het afval gedurende heel lange tijd afgezonderd blijft van mens en milieu door:

  • de aard van het gastgesteente
  • de dikte van de geologische laag van het gastgesteente
  • de lokale fysische, chemische en geologische omstandigheden
  • de stabiliteit van de laag
  • de diepte van de berging

Als het afval toch ooit in contact zou komen met de biosfeer, moet de radioactiviteit ofwel zover uitgedoofd zijn dat het stralingsniveau onder dat van de natuurlijke straling blijft, ofwel moeten de stoffen zover verdund zijn dat ze geen schade meer berokkenen.

Bij het zoeken van een geschikte locatie is ook transparantie en inspraak van groot belang. Zeker wat betreft de lokale gemeenschappen die bereid zijn om een geologische berging op hun grondgebied te ontvangen en daarmee een dienst bewijzen aan de hele samenleving. 

We betrekken ook graag jongeren en jongvolwassenen bij het bepalen van de stappen die nodig zijn om een locatiekeuze te kunnen maken. Want het zijn zij die de uiteindelijke berging zullen bouwen. 

(De keuze van de locatie op zich, is geen onderdeel van dit debat).