Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Wat denken de experten?

Op deze pagina lees je de visie en inzichten van verschillende experts rond het thema 'Hoe de locatie bepalen?' in de vorm van bevattelijke artikels. Daarnaast werden de inzichten van de experten gecombineerd in een synthesedocument.

De behoefte aan transparantie, effectieve regelgeving en contra-expertise: lessen uit Zweden

Johan Swahn, directeur MKG, het Zweedse NGO Office for Nuclear Waste Review

Canada heeft geen nucleair afvalprobleem; het heeft een oplossing

Lise Morton, Vice-President Site Selection bij de Nuclear Waste Management Organization/Société de Gestion des Déchets Nucléaires (NWMO) in Canada.

Elke geologische berging is het resultaat van een compromis

Manuel Sintubin, hoogleraar geodynamica, KU Leuven

Alain Dassargues, hoogleraar hydrogeologie en milieugeologie, Universiteit van Luik

Geologische berging in detail: van veiligheidsfuncties en bouwconcept tot timing

Maarten Van Geet, leidt het onderzoek rond het langetermijnbeheer van radioactief afval bij NIRAS

Peter De Preter, directeur EURIDICE

Ondergronds ruimtegebruik heeft impact op mogelijke locatie geologische berging

Jan Van Roo, teamverantwoordelijke Team Geologie en Omgeving bij het Vlaams Planbureau voor Omgeving

De uitdagingen van grensoverschrijdend overleg over geologische berging

Martin Steinebrunner, hoofd van de Deutsche Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager (DKST - Duits Coördinatiebureau voor de Zwitserse Diepe Geologische Berging)

Lokale participatie bij het selecteren van de locatie van een geologische berging in Zwitserland, een grensoverschrijdend proces

Pascale Künzi, specialist ‘stakeholder management and public involvement’ Zwitserse Federal Office of Energy, lid 'Forum on Stakeholder Confidence' bij het Nuclear Energy Agency (NEA) van de OESO

Synthesedocument discussiethema "Hoe de locatie bepalen?"

In onderstaand synthesedocument vind je een consolidatie van de verschillende expertinterviews en de belangrijktste aandachtspunten voor het discussiethema "Hoe de locatie bepalen?"

Ben je ook geïnteresseerd in wat de experten te zeggen hebben over de andere discussiethema's? De komende weken publiceren we op deze pagina geleidelijk alle interviews met experten en synthesenota's per thema!