Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Synthesedocument discussiethema "Hoe de locatie bepalen?"

In dit synthesedocument vind je een consolidatie van de verschillende expertinterviews en de belangrijktste aandachtspunten voor het discussiethema "Hoe de locatie bepalen?"

Als je wil reageren op dit synthesedocument, kan dat met een eenvoudige mail naar team@nuvoormorgen.be met uw reactie in maximaal 500 woorden. We publiceren uw reactie op deze pagina na controle op beledigend of discriminerend taalgebruik.

Reacties

Er werd nog niet gereageerd op dit synthesedocument.