Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Hoe en met wie beslissen?

Wat moet er wanneer worden beslist en op welke basis? Welke partijen moeten geconsulteerd worden in de voorbereiding, uitvoering en opvolging van beslissingen?

Voor elk discussiethema willen we nadenken over welke beslissingen door wie op basis waarvan wanneer genomen moeten worden en hoe. Telkens in relatie met de andere kwesties. 

Uniek aan dit maatschappelijk debat is dat we moeten nadenken over een heel verre toekomst en over hoe we de volgende generaties daarin een stem kunnen geven.

Lees je via onderstaande subthema's helemaal bij, daarnaast kan je op deze pagina ook de mening van de experten lezen!