Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Wat denken de experten?

Op deze pagina lees je de visie en inzichten van verschillende experts rond het thema 'Hoe en met wie beslissen' in de vorm van bevattelijke artikels. Daarnaast werden de inzichten van de experten gecombineerd in een synthesedocument.

Zorg voor helder gescheiden verantwoordelijkheden en spreiding van kennis

Rinie van Est, Rathenau Instituut Nederland

Houd zo lang mogelijk alle opties open

Erik Laes, Onderzoeker bij VITO en Technische Universiteit Eindhoven

Het debat openen door radioactief afval te bekijken als ‘matters of care’

Céline Parotte, Docent ULiège

Geologische berging is veilig, duurzaam en haalbaar

Philippe Lalieux, Directeur Langetermijnbeheer van Radioactief Afval bij NIRAS

Synthesedocument discussiethema "Hoe en met wie beslissen?"

In dit synthesedocument vind je een consolidatie van de verschillende expertinterviews en de belangrijktste aandachtspunten voor het discussiethema "Hoe en met wie beslissen?"

Ben je ook geïnteresseerd in wat de experten te zeggen hebben over de andere discussiethema's? De komende weken publiceren we op deze pagina geleidelijk alle interviews met experten en synthesenota's per thema!