Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Synthesedocument discussiethema "Hoe en met wie beslissen?"

In dit synthesedocument vind je een consolidatie van de verschillende expertinterviews en de belangrijktste aandachtspunten voor het discussiethema "Hoe en met wie beslissen?"

Als je wil reageren op dit synthesedocument, kan dat met een eenvoudige mail naar team@nuvoormorgen.be met uw reactie in maximaal 500 woorden. We publiceren uw reactie op deze pagina na controle op beledigend of discriminerend taalgebruik.

Reacties

Er werd nog niet gereageerd op dit synthesedocument.

Neem deel aan het debat

Ook jouw stem is belangrijk. Je kan op verschillende manieren deelnemen aan het debat. Maak snel jouw keuze!