Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Wie betrekken we?

Het maatschappelijk debat richt zich tot meerdere doelgroepen.

Het middenveld

Dit zijn alle sociaal-economische organisaties (vakbonden, werkgevers, mutualiteiten …), sociaal-culturele verenigingen, jeugd- en cultuurverenigingen, burgerinitiatieven, actiegroepen, milieuorganisaties, civiele organisaties …

Burgers

Het grote publiek vertegenwoordigt een diversiteit aan meningen en argumenten. Dit verrijkt het debat en garandeert een evenwichtige dialoog. 

Jongeren

Jongeren verdienen extra aandacht: zij zijn de volwassenen van later en diegenen die de beslissingen mee zullen implementeren in de toekomst.

Institutionele actoren

Dit zijn organisaties die zijn opgericht door overheid, of die er door worden gecontroleerd of beheerd. Institutionele actoren die door hun eigenheid en opdracht betrokken zijn bij het beheer van hoogradioactief en langlevend afval, zijn stakeholders in dit debat. 

Dat zijn overheden op internationaal, federaal, regionaal en lokaal niveau, alsook industrie, wetenschappelijke en technologische onderzoekers, financiële instellingen ... 

Zij zullen apart uitgenodigd worden voor specifieke thematische workshops.