Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Nationale berging met internationale impact

Een tweede internationaal aspect dat we in overweging moeten nemen, zijn de grensoverschrijdende effecten van een nationale diepe bergingsfaciliteit als die in de nabijheid van een buurland wordt gebouwd.

Eventuele gezondheids- en milieurisico’s tijdens de exploitatie van de berging (bijvoorbeeld een incident bij het transport en/of laden van de galerijen met radioactief afval) zullen dan niet beperkt blijven tot het Belgische grondgebied maar kunnen een impact hebben op de bevolking en het milieu in een buurland. Maar ook na de sluiting van een berging kunnen onvoorziene voorvallen een impact hebben tot op het grondgebied van een buurland.

Alleszins moet bij de definitieve keuze over de inplanting van een bergingsinstallatie rekening worden gehouden met mogelijke grensoverschrijdende effecten, stelt ook een Europese richtlijn. Betrokken lidstaten moeten elkaar daarover informeren en overleg plegen over maatregelen om deze effecten te beperken of teniet te doen. De vraag blijft in hoeverre buurlanden ook inspraak moeten hebben over een berging op Belgisch grondgebied en vice versa.