Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Wat denken de experten?

Op deze pagina lees je de visie en inzichten van verschillende experts rond het thema 'Internationaal' in de vorm van bevattelijke artikels. Daarnaast werden de inzichten van de experten gecombineerd in een synthesedocument (binnenkort beschikbaar).

EU-perspectief op het beheer van hoogradioactief afval en verbruikte splijtstof

Massimo Garribba, adjunct-directeurgeneraal DirectoraatGeneraal Energie (DG ENER) van de Europese Commissie

Lokale participatie bij het selecteren van de locatie van een geologische berging in Zwitserland, een grensoverschrijdend proces

Pascale Künzi, specialist ‘stakeholder management and public involvement’ Zwitserse Federal Office of Energy, lid 'Forum on Stakeholder Confidence' bij het Nuclear Energy Agency (NEA) van de OESO

De uitdagingen van grensoverschrijdend overleg over geologische berging

Martin Steinebrunner, hoofd van de Deutsche Koordinationsstelle Schweizer Tiefenlager (DKST - Duits Coördinatiebureau voor de Zwitserse Diepe Geologische Berging)

Multinationale geologische berging voor kernafval: potentiële bron van ethische conflicten

Behnam Taebi, Wetenschappelijk Directeur Safety & Security Institute en docent Energie- en Klimaatethiek aan de Technische Universiteit Delft (NL) 

We gaan in Europa toch geen 27 geologische bergingen bouwen?

Ewoud Verhoef, plaatsvervangend directeur en onderzoeker COVRA, stichtend voorzitter van ERDO (European Repository Development Organisation)

Synthesedocument discussiethema "Internationaal"

In onderstaand synthesedocument vind je een consolidatie van de verschillende expertinterviews en de belangrijktste aandachtspunten voor het discussiethema "Internationaal"

Ben je ook geïnteresseerd in wat de experten te zeggen hebben over de andere discussiethema's? De komende weken publiceren we op deze pagina geleidelijk alle interviews met experten en synthesenota's per thema!