Dialoog over de toekomst van radioactief afval

De vervuiler betaalt

De manier waarop NIRAS haar kosten doorrekent aan de producenten van radioactief afval is gebaseerd op 4 wettelijke principes:

  • de vervuiler betaalt
  • NIRAS dient het financieel evenwicht te bewaren: haar inkomsten moeten haar uitgaven dekken. NIRAS mag geen winst of verlies maken. 
  • NIRAS factureert haar uitgaven tegen kostprijs 
  • NIRAS verdeelt haar uitgaven op basis van objectieve criteria onder de producenten van radioactief afval

Deze principes gelden ook voor een toekomstige diepe berging van hoogradioactief en langlevend afval.

Deze financiële principes kunnen relatief eenvoudig worden nageleefd voor het dekken van de kosten van het dagelijkse beheer van radioactief afval. Het wordt veel moeilijker zodra het om de kosten gaat voor het beheer op lange termijn. Vooral omdat het hier om extreem lange periodes gaat, maar ook omwille van de onzekerheden die gepaard gaan met de lange termijnen, de te dekken uitgaven, de locatiekeuze, de te beheren afvalhoeveelheden ... 

Daarom werkt NIRAS met geraamde kosten wanneer het gaat om werkzaamheden die op lange termijn worden uitgevoerd of die in een verre toekomst liggen.

NIRAS gebruikt verschillende bergingstarieven per type van eindbestemming voor het radioactief afval: 

  • oppervlakteberging voor afval van categorie A, laag- en middelactief, kortlevend afval 
  • diepe of geologische berging voor afval van categorie B, laag- en middelactief, langlevend afval
  • diepe of geologische berging voor afval van categorie C, hoogactief, kort- en langlevend afval

Wat betreft de geologische berging is de technische uitvoering voor afval van categorie B sterk verschillend van die voor de berging van het afval van categorie C. Daarom wordt een onderscheid gemaakt tussen de bergingstarieven voor beide categorieën.