Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Wat denken de experten?

Op deze pagina lees je de visie en inzichten van verschillende experts rond het thema 'Wie betaalt wat?' in de vorm van bevattelijke artikels. Daarnaast werden de inzichten van de experten gecombineerd in een synthesedocument.

Een Copernicaanse revolutie

Alberto Fernandez Fernandez, Directeur Nucleaire Toepassingen bij de Federale Overheidsdient voor Economie

De vervuiler betaalt …

Marc Demarche is directeur-generaal van NIRAS/ONDRAF

Alain Lemmens is directeur Financiën en Contracten bij NIRAS/ONDRAF

De Commissie die waakt over het geld van de vervuilers

Luc Dufresne, ere-secretarisgeneraal Nationale Bank België, gewezen voorzitter Commissie voor Nucleaire Voorzieningen

Kevin Welch, voorzitter Commissie voor Nucleaire Voorzieningen

Een sociologisch-economische kijk op de langetermijntoekomst van geologische berging

Liliana Doganova, hoofddocent Center for the Sociology of Innovation Mines Paris PSL (Ecole des Mines de Paris)

Langetermijnbeheer van radioactief afval: toereikendheid van fondsen zal altijd onzeker blijven; zonder uitzicht op garanties

Mathias Dewatripont, econoom, gewezen Docent ULB, gewezen Directeur van de Belgische Nationale Bank, gewezen lid Raad van Bestuur Europese Centrale Bank

Synthesedocument discussiethema "Wie betaalt wat?"

In onderstaand synthesedocument vind je een consolidatie van de verschillende expertinterviews en de belangrijktste aandachtspunten voor het discussiethema "Wie betaalt wat?"

Ben je ook geïnteresseerd in wat de experten te zeggen hebben over de andere discussiethema's? De komende weken publiceren we op deze pagina geleidelijk alle interviews met experten en synthesenota's per thema!