Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Kenmerken waaraan de gastformatie en haar geologische omgeving moeten voldoen

Alleen lokale gastformaties die voldoen aan een hele reeks kenmerken zijn volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), het Nuclear Energy Agency (NEA/OECD) en NIRAS geschikt om een diepe berging voor hoogradioactief en langlevend afval in onder te brengen. Deze kenmerken kunnen als volgt worden samengevat: 

  • de diepte en de afmetingen (o.a. dikte) van de gastformatie moeten toereikend zijn; homogene gastformaties die gemakkelijk gekarakteriseerd kunnen worden in geologische omgevingen waarvan de evolutie redelijkerwijs kan worden geëvalueerd, hebben doorgaans de voorkeur;
  • gastformaties mogen a priori geen structurele kenmerken vertonen die bevorderlijk zijn voor het preferentiële transport van radionucliden; 
  • de mechanische eigenschappen van de gastformatie moeten bevorderlijk zijn voor de veilige bouw, exploitatie en sluiting van de bergingsinstallatie en ze moeten de stabiliteit ervan op lange termijn garanderen; evenzo moeten haar thermische en thermomechanische eigenschappen van dien aard zijn dat de installatie warmteafgevend afval kan ontvangen zonder dat ze al te grote belastingen ondergaat; 
  • de kenmerken van de gastformatie en haar geologische omgeving moeten helpen om de waterbewegingen in de bergingsinstallatie te beperken, zodat de insluiting en de afzondering van het afval niet in het gedrang komen; 
  • de fysisch-chemische en geochemische kenmerken van de gastformatie en haar geologische en hydrogeologische omgeving moeten bijdragen tot een beperking van het vrijkomen van de radioactieve stoffen uit het bergingssysteem, of ten minste helpen de migratie van deze stoffen naar de biosfeer af te remmen; 
  • de gastformatie mag weinig worden beïnvloed door toekomstige verschijnselen, zoals aardbevingen, vulkanisme of klimaatverandering, zodat het insluitings- en afzonderingsvermogen van het bergingssysteem op lange termijn behouden blijft. 

 

Bronnen:

Nuclear Energy Agency (NEA/OECD) Management and Disposal of High-Level Radioactive Waste: Global Progress and Solutions

International Atomic Energy Agency, Disposal of Radioactive Waste, Specific Safety Requirements, IAEA Safety Standards, No. SSR-5, Vienna, April 2011.

ONDRAF/NIRAS, Milieueffectenrapport (Strategic Environmental Assessment – SEA) voor het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het goedkeuringsproces voor de nationale beleidsmaatregelen met betrekking tot het langetermijnbeheer van geconditioneerd hoogradioactief en/of langlevend afval en tot bepaling van de beheeroplossing op lange termijn voor dit afval, rapport NIROND-TR 2020-07 N, 2020’.