Dialoog over de toekomst van radioactief afval

Publieksforum

Het publieksforum draait om het burgerpanel: een groep van 28 burgers. Deze groep ging gedurende 3 weekends, telkens met 4 tot 5 weken tussenpauze, samen aan de slag. Op het einde van het laatste weekend presenteert het burgerpanel een eindrapport met aanbevelingen aan beleidsmakers. Het panel werd tijdens haar werkzaamheden begeleid door een professioneel team van facilitatoren en inhoudelijke deskundigen.

Een publieksforum vertrekt van de ervaringen, kennis en overtuigingen van de leden van het burgerpanel. De aanzet hiervoor is onze informatiebrochure. Op basis hiervan bespraken de burgers tijdens het eerste weekend wat het thema ‘beheer van hoogradioactief afval’ bij hen oproept. Op die wijze definiëerden ze de voor hen belangrijke vragen en thema’s. Pas na deze stap gingen ze in gesprek met een hele reeks deskundigen binnen het thema. Dit gebeurde tijdens het tweede, en deels ook het derde weekend.

Deze deskundigen voedden de reflecties en overwegingen van het burgerpanel en traden op als klankbord. Stap voor stap werd zo structuur en samenhang gebracht in de rijkdom van de geformuleerde ideeën en overtuigingen. Tijdens het laatste weekend zette het burgerpanel deze ideeën en overtuigingen om in een reeks aanbevelingen voor het beleid. Op het einde van dit derde weekend presenteerde het panel deze aanbevelingen aan de beleidsmensen, die ermee aan de slag zullen gaan.

28 deelnemers, vanuit heel Belgiƫ, engageerden zich om het volledige proces van de 3 weekends te doorlopen.